Årsmöte 2019

Årsmöte 2019

Örgryte Handbollssällskap höll igår tisdag årsmöte för 2019 och en ny styrelse valdes enhälligt av årsmötet. Den nya styrelsen består av
Ordförande: Mattias Sandgren
Vice ordförande: Victor Petersson
Kassör: Johanna Esberg
Sekreterare: Sofia Sinnerstedt
Ledamot: Mikael Lindquist
Ledamot: Rebecca Sinnerstedt
Ledamot: Cornelia Söderström
Suppleant: Mats Janson
Suppleant: Jenny Garplid
Suppleant: Ronald Sandgren

Valberedning består av Felix Jonsson och Isabel Meister med Felix Jonsson som sammakallande.

Vi tackar den avgående ordföranden Felix Jonsson och resterande avgående ledamöter för allt de har gjort för klubben. Vi välkomnar de nya ledamöterna och suppleanterna och ser fram emot ett spännande 2019.