Gå med ÖHS och ÖIS i Pride på lördag

Gå med ÖHS och ÖIS i Pride på lördag

Uppdaterad.

Lördagen den 18 augusti är det dags för den årliga Regnbågsparaden i Göteborg. Örgryte Handbollssällskap går tillsammans med Örgryte IS och Balders Hage och uppmuntrar våra medlemmar och supportrar att följa med oss. Våra lagkaptener bär en kaptensbindel med regnbågsflaggan och detta är för att visa att vi är en förening för alla, oavsett kön, sexuell läggning, könsidentitet, ålder, funktionalitet, religion, etnicitet och social bakgrund.

Örgryte HS delar precis som Örgryte IS West Prides värderingar som går att läsa nedan. Paraden börjar 15.30 och i år avgår den från Heden. West Pride uppmanar folk att vara på plats 14.30 då West Pride i år är en del av Euro Pride. ÖIS har fått en plats i fålla L.

West Prides grundläggande värderingar
Dessa värderingar ska genomsyra all verksamhet inom föreningen. Alla verksamma inom föreningen ska känna till och följa dem. Detta gäller även alla samarbetspartners och externa aktörer som på olika vis medverkar i festivalen.

1. West Pride ställer sig bakom FN:s Deklaration om de mänskliga rättigheterna, FN:s Konvention om kvinnors rättigheter och FN:s Konvention om barnets rättigheter.

2. West Pride tar avstånd från all form av diskriminering och förtryck utifrån exempelvis etnicitet, kön, könsidentitet eller -uttryck, ålder, funktionalitet, sexuell läggning, sexualitet, trosuppfattning eller social tillhörighet.

3. West Pride värnar om ett samhälle utan våld och hot om våld.

4. West Pride är öppen för alla som delar ovanstående värderingar och respekterar den kultur som har sina rötter i homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras liv.